Hiển thị: 1 - 3 of 3 Bài viết

So sánh van cổng ty nổi và ty chìm có gì khác biệt?

Van công nghiệp được thiết kế nhằm tối ưu việc di chuyển của lưu chất trong đường ống, theo đúng tiêu chuẩn sản xuất, đảm bảo an toàn hệ thống. Van cổng được thiết kế đơn giản, lắp đặt cho đường ống thẳng, nhằm kiểm soát lưu chất di chuyển.  Van cổng được phân chia …