Thiết bị điện

Ứng dụng của cảm biến trong lĩnh vực nông nghiệp

Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ hiện đại, nhiều phát minh mới ra đời, những thiết bị điện tử với những chức năng đa dạng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, làm việc, sản xuất của con người. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố môi trường mà con người không thể kiểm soát và nhận diện phù hợp. Do vậy, cần có những thiết bị kỹ thuật để hỗ trợ, nhận diện những vấn đề đang diện ra. Cảm biến là một ứng dụng khoa học được con người ứng dụng khá phổ biến trong nền nông nghiệp hiện đại ngày nay. Hãy cùng tìm hiểu vai trò và ứng dụng đặc biệt của linh kiện, thiết bị cảm biến trong sản xuất nông nghiệp, cùng tham khảo các thiết bị tại  chotroihn.vn

Ứng dụng của cảm biến trong lĩnh vực nông nghiệp

Các dòng cảm biến được sử dụng phổ biến trong nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp, trồng cây nông nghiệp chịu tác động khá lớn từ các yếu tố môi trường. Mỗi loại cây sẽ có một ngưỡng phát triển riêng cho các yếu tố môi trường trên. Các thiết bị cảm biến được tạo nên từ các linh kiện cảm biến đặc trưng cho các yếu tố: Cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm, cảm biến pH, cảm biến ánh sáng

Các thiết bị cảm biến được chế tạo từ các linh kiện điện tử rời rạc với đầu cảm biến đặc trưng tạo nên tính năng của thiết bị cảm biến. Các thiết bị cảm biết có thể xác định được một hoặc nhiều yếu tố khi tích hợp các linh kiện cảm biến trong cùng thiết bị

Nguyên lý hoạt động của các thiết bị cảm biến: Đầu cảm biến nhiệt độ, độ ẩm khá nhạy cảm thu thập thông tin chuyển đến bộ khuếch đại – xử lý – lưu trữ thông tin, sau đó chuyển đến thông tin màn hình, module điều khiển để báo hiệu cho người trồng biết sự thay đổi

Ứng dụng của cảm biến trong lĩnh vực nông nghiệp

Cảm biến được sử dụng như thế nào trong sản xuất nông nghiệp

Cảm biến được sử dụng để kiểm soát điều kiện môi trường, đảm bảo môi trường phát triển tối ưu cho cây trồng. Tuỳ thuộc vào từng loại cây mà sử dụng dòng cảm biến phù hợp. Các linh kiện cảm biến được tích hợp trong máy, thường được sử dụng:

  • Sử dụng cảm biến trong nhà kính: kiểm soát nghiệt độ, độ ẩm và ánh sáng trong khu vực sản xuất
  • Cảm biến độ pH, độ muối, một số thành phần hoá học trong đất trên các cánh đồng
  • Cảm biến được sử dụng trong hình thức thuỷ canh, xác định cách thành phần hoá học, điều kiện môi trường nước

Đây sẽ là một lựa chọn cần thiết để người làm nông nghiệp quản lý được điều kiện môi trường, điều kiện phát triển của cây trồng. Khi lựa chọn cảm biến người dùng cần lưu ý đến các ngưỡng giới hạn của cảm biến để sử dụng cho phù hợp và hiệu quả

Kết luận

Cảm biến điện tử xác định các yếu tố môi trường: nhiệt độ, độ ẩm, độ pH, không khí… Đây là một ứng dụng hiện đại quan trọng cảnh báo sự thay đổi điều kiện môi trường, ảnh hưởng đến sự phát triển của các loại cây. Là công cụ hiệu quả để người làm nông kiểm soát được sự biến động của môi trường và có sự điều chỉnh phù hợp

Bạn cũng có thể thích